Foto: domena publiczna

Doszło dziś do pierwszego konfliktu w redakcji PatrzyMY.pl, odkąd redakcja istnieje. Głos wewnętrzny redakcji podpowiadał, aby w tym wyjątkowym dniu wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego. Głos zdrowego rozsądku przypominał, że istnieje redakcyjne kredo, którego należy się trzymać: „Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic! Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski!”.

Po burzliwej debacie serca z rozumem przeprowadziliśmy redakcyjne głosowanie, ale ono też nie dało rozstrzygnięcia, ponieważ głos wewnętrzny był za koncyliacyjnymi życzeniami, natomiast głos zdrowego rozsądku przeciw. W końcu redaktor naczelny osobiście uchwalił, że życzenia zostaną podzielone.

W pierwszej kolejności redakcja PatrzyMY.pl życzy wszystkiego najlepszego wszystkim, Polakom którzy obchodzą Święta Bożego Narodzenia, bo dokładnie takie święto jest zapisane w tradycji i kalendarzu. Tego samego życzymy wszystkim Polakom, którym Święta Bożego Narodzenia nie są solą w oku i tym bardziej powodem do ideologicznego szyderstwa. Jednym zdaniem, całej polskiej rodzinie, wszystkim Polakom szanujących siebie nawzajem i szanujących nasze polskie tradycje: „Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia”.

Pozostałym przebywającym na terenie Polski, nie będziemy życzyć „Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia”, bo po pierwsze nie miałoby to nic wspólnego z faktami, po drugie oni sami sobie tego nie życzą. Życzymy natomiast zdrowia i szczęścia w poszukiwaniu właściwej drogi życiowej, na której można spotkać drugiego człowieka, a nie osobopostać europejską, czy klimatyczne aktywiszcze.

Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic! Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski!