Foto: Piotr Polak

Fantastyczna wiadomość dotarła dziś do Polaków! Jacek Kurski nie tylko nie będzie już prezesem TVP, ale nie zajmie żadnego stanowisko w rządzie, czy w instytucjach państwowych. Wysyłamy „bulteriera” PiS-u na eksport i teraz Amerykanie będą się z nim męczyć. Dokładnie to nie my, ale inna kontrowersyjna postać związana z obozem władzy miała wpaść na taki pomysł. Prezes NBP Adam Glapiński napisał ostatni odcinek telenoweli „Kto zatrudni Jacka?”.

O swoim międzynarodowym awansie poinformował sam awansowany i zrobił to w bardzo rozpoznawalnym „stylu”, znanym z dotychczasowych aktywności.


Złośliwi mówią, że jeszcze wczoraj Jacek Kurski nie widział, że takie stanowisko istnieje, ale już dziś widać wyraźną adaptację, były polityki 1000 partii, poczuł się jak ryba w Missisipi i od razu zaczął posługiwać się amerykańską terminologią. Alternate executive director w Banku Światowym! Fiu, fiu, pomyśli niejeden zazdrośnik z „totalnej opozycji”, który najpewniej też nie będzie miał pojęcia o czym tak naprawdę myśli.

A my redakcji PatrzyMY.pl wiemy wszystko! Postanowiliśmy kolejny raz wykonać pracę za dziennikarzy zawodowych i zasięgnęliśmy informacji u źródła. Na stronie Banku Światowego znajduje się zakładka w całości poświęcona Alternate executive director i oto jak wygląda ta struktura wraz z kompetencjami.

Rola dyrektorów wykonawczych

Dyrektorzy Wykonawczy i Zastępcy pełnią podwójną funkcję, jako urzędnicy Banku Światowego i jako przedstawiciele kraju członkowskiego lub krajów, które ich wyznaczyły. Dyrektorzy Wykonawczy są odpowiedzialni za prowadzenie bieżącej działalności Banku Światowego.

Zgodnie ze Statutem IBRD Dyrektorzy Wykonawczy są odpowiedzialni za prowadzenie ogólnych operacji Banku. Dyrektorzy Wykonawczy rozważają i podejmują decyzje w sprawie propozycji pożyczek i kredytów składanych przez Prezesa oraz decydują o kwestiach politycznych, które kierują ogólną działalnością Banku.

Liczba dyrektorów wykonawczych

Istnieje 25 Dyrektorów Wykonawczych i 25 Zastępców Dyrektorów Wykonawczych reprezentujących 189  krajów członkowskich.

Przewodniczący Rad Dyrektorów 

Przewodniczący Grupy Banku Światowego jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady.

Wybór lub mianowanie dyrektorów wykonawczych

Regularne wybory Dyrektorów Wykonawczych odbywają się co dwa lata w czasie Walnych Zgromadzeń . Zasady przyjęte dla każdych zwykłych wyborów są zatwierdzane przed wyborami większością głosów Rad Gubernatorów. W przypadku, gdy Dyrektor Wykonawczy wybrany w zwykłych wyborach zakończy swoją służbę przed następnymi zwykłymi wyborami, okręg wyborczy, którego dotyczy wakat, przeprowadza wybory tymczasowe na następcę. Takie wybory tymczasowe są przeprowadzane albo w drodze głosowania korespondencyjnego, albo podczas dorocznego zgromadzenia, które nie przypada na zwykły rok wyborczy.

Zgodnie ze  Statutem IBRD każdy z pięciu członków posiadających największą liczbę akcji mianuje Dyrektora Wykonawczego, a pozostali członkowie wybierają pozostałych Dyrektorów Wykonawczych. Obecnie Zarząd IBRD składa się z 25 Dyrektorów Wykonawczych.

Zgodnie ze  Statutem IDA  i  Statutem IFC , Dyrektorzy Wykonawczy IBRD pełnią z urzędu funkcję Dyrektorów Wykonawczych IDA oraz członków Rady Dyrektorów IFC. MIGA posiada własną, odrębną Radę Dyrektorów, składającą się z 25 członków. W praktyce te same osoby są wybierane do Rady Dyrektorów Wykonawczych IBRD i Rady MIGA.

Częstotliwość spotkań

Zarząd spotyka się zwykle dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki. Inne spotkania, takie jak posiedzenia Komitetu Zarządu, odbywają się w innych terminach, gdy jest to wymagane.

Kworum

Kworum na każdym posiedzeniu Rady stanowi większość Dyrektorów Wykonawczych dysponujących nie mniej niż połową całkowitej liczby głosów Rady.

Wygląda na to, że Jacek Kurski nie tylko spadł na cztery łapy, ale otrzymał fuchę, która raczej nie wymaga większego wysiłku! W końcu posiedzieć dwa razy w tygodniu na jakimś zebraniu i nie rozmieć nic z tego, co tam się mówi i dzieje, to żadna harówa. Za to pensja na przeciętnym Kowalskim i Nowakowej może zrobić wrażenie! Roczna wypłata netto Jacka Kurskiego będzie wynosić około 230 tysięcy dolarów, czyli ponad milion złotych po obecnym kursie.

Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic! Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski!