Foto: MYKOLA TYS /PAP/EPA

Rząd „Zjednoczonej Prawicy” planuje kolejną nowelizację specustawy z 12 marca 2022 roku, której przepisy dotyczyły pobytu w Polsce uchodźców z Ukrainy. Od 1 stycznia 2023 roku Ukraińcy, którzy przebywają w Polsce dłużej niż 120 dni, będą musieli pokrywać koszty swojego pobytu. Ustawa wprowadza stopniowe opłaty, wrażone w procentach, ale zawiera taż kwoty maksymalne. W pierwszej fazie goście z Ukrainy mają pokrywać 50% kosztów pomocy, jednak nie może to być więcej niż 40 zł dziennie. Od 1 maja 2023 r. uchodźcy przebywający w Polsce powyżej 180 dni zwrócą 75% kosztów udzielonej pomocy, ale nie więcej niż 60 zł dziennie.

Z informacji MSWiA wynika, że w nowelizacji znajdzie się zwolnienie dla osób starszych i niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i opiekunów dzieci, którzy nie mogą podjąć pracy. Grupa zwolnionych obejmuje też osoby w trudnej sytuacji życiowej, to szerokie pojęcie nie jest póki co w żaden sposób przez ministerstwo doprecyzowane, wskazuje się jedynie na względy humanitarne. Finalizowanie zmian ustawowych nastąpiło dość szybko, ponieważ zapowiedzi padły zaledwie dwa tygodnie temu:

Nie możemy w nieskończoność finansować pobytu uchodźców. Mamy w tej chwili około 80 tysięcy osób, które wciąż przebywają w miejscach zbiorowego zakwaterowania – halach targowych, remizach i pensjonatach. Chcemy, żeby osoby, które przebywają w tych miejscach już ponad 120 dni, od stycznia partycypowały w 50 proc. kosztów przez najbliższe miesiące, a docelowo, żeby całkowicie ponosiły koszty pobytu w Polsce – 15 października 2022 roku, Paweł Szefernaker w radiu RMF FM podczas rozmowy z Krzysztofem Ziemcem.

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że ZUS również podejmuje działania, które maja oszczędzać środki budżetowe, a chodziło powstrzymanie wypłat świadczenia 500+, dla Ukraińców, którzy wyjechali z Polski na dłużej niż 30 dni. Zupełnie inaczej i wręcz komfortowo wygląda sytuacja uchodźców z Ukrainy, przebywających w Polsce na stałe. Prócz darmowej opieki medycznej i leków refundowanych, mogą liczyć na cały szereg zastrzyków finansowych fundowanych przez państwo.

Świadczenia socjalne przysługujące uchodźcom z Ukrainy:

  1. Świadczenie wychowawcze 500+,
  2. Świadczenie pielęgnacyjne – w wysokości 2119 zł miesięcznie,
  3. Zasiłek pielęgnacyjny – w wysokości 215,84 zł miesięcznie,
  4. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł miesięcznie,
  5. Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka – 1000 zł dla rodzin o dochodzie niższym niż 1922 zł miesięcznie na jednego członka,
  6. Świadczenie w ramach programu „Dobry start” – 300 zł przyznawane dzieciom, ilekroć rozpoczynają rok szkolny,
  7. Świadczenia z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO) – 12 000 zł na jedno dziecko, Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica – są to dopłaty za pobyt dziecka w żłobku, wynoszą nie więcej aniżeli 400 zł za pobyt dziecka,
  8. Jednorazowe wsparcie finansowe – 300 zł na osobę, świadczenie można przeznaczyć na bieżące utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że obszarów do poszukiwania oszczędności rząd „Zjednoczonej Prawicy” ma bardzo wiele, a dane rządowe wskazują, że Polska na długoterminowy pobyt przyjęła około 1 100 000 Ukraińców.

Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic! Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski!