Foto: Archiwum PGE KWB Bełchatów

Panta rei – miał powiedzieć grecki filozof Heraklit z Efezu i gdyby tak rzeczywiście powiedział, w dodatku po polsku, to dziś widzielibyśmy, że wszystko płynie, a najbardziej płyną politycy z nurtem bieżących interesów politycznych. Do 28 września 2022 roku w Polsce palenie węglem brunatnym w gospodarstwach domowych było surowo zabronienie i podlegało mandatom do 500 zł, natomiast sąd mógł nałożyć nawet 5000 zł grzywny. Taki przepis 1 czerwca 2020 roku wprowadziła koalicja „Zjednoczonej prawicy”, która znowelizowała ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Po nowelizacji kupienie węgla brunatnego było możliwe jedynie po okazaniu sprzedawcy zaświadczenia potwierdzającego posiadanie pieca węglowego o mocy większej niż 1 MW.

W 2020 roku intencja i potrzeba polityczna była tak, że Polska walczyła ze smogiem w ramach pakietu klimatycznego, minęły dwa lata i 28 września 2022 roku Sejm przegłosował nowe przepisy ustawowe dotyczące programu wsparcia dla firm w związku z rosnącymi cenami energii. W ramach tej zmiany została czasowo zniesiona nowelizacja z 2020 roku, co pozwoliło gospodarstwom domowym zakupić wcześniej „cenzurowany” węgiel brunatny. Na nowe okoliczności prawne błyskawicznie zareagowała PGE, nasz narodowy sprzedawca węgla brunatnego:

Uruchomienie punktów sprzedaży węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych, którzy zgodnie z deklaracją Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku wykorzystują węgiel na własne potrzeby grzewcze, jest możliwe dzięki zmianom dotychczasowych przepisów zakazujących sprzedaży węgla do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Przepisy obowiązują do 30 kwietnia 2023 roku – komunikat PGE z dnia 11 października 2022 roku.

Wcześniej należało okazać odpowiednie zaświadczenie, teraz wystarczy deklaracja CEEB, która jest obowiązkowa dla wszystkich ogrzewających się czymkolwiek. Prócz tego wymogu zostały nałożone limity, chętni będą mogli nabyć od dwóch do sześciu ton w jednej z dwóch kopalń w Turowie lub Bełchatowie należących do PGE GiEK. Klienci indywidualni nie mają do dyspozycji strony internetowej, jak w przypadku legendarnych zakupów węgla w PGG, ale muszą tradycyjnie zadzwonić do dostawcy PGE, po czym złożyć zamówienie i ustalić datę odbioru.

Szokująca niska cena w Bełchatowie nico wyższa w Turowie, znośna na składach

Sama zmiana przepisów jest niewinną i nudną biurokracją, prawdziwa atrakcja to ceny węgla brunatnego! W kopalni Bełchatów tonę węgla o granulacji 0-80 mm można kupić za 191,51 zł brutto za tonę, a lepszej jakości 80-300 mm za 305,56 zł/t. Turów oferuje tonę o granulacji 0-40 mm za 327,18 zł brutto, 40-80 mm za 386,68 zł/t, a 80-300 za 494,46 zł/t. Na składach węglowych znajdziemy głównie czeski węgiel, w cenie od 500 do 540 zł, jeśli kupimy luzem i od 590 do 630 zł za tonę w workach.

Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic! Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski!