Foto: Screen YouTube

Uchodźca traktowany jako synonim imigranta, to już powszechna „pomyłka”, a tak naprawdę świadoma manipulacja polityków i mediów. Uchodźca to ten, który uchodzi z własnego kraju, gdzie trwa wojna, czy inny konflikt zbrojny albo grożą mu represje polityczne. Imigrant to obywatel obcego państwa poszukujący nowego miejsca dla siebie. Jedyne co łączy imigranta z uchodźcą, to fakt, że opuszczają swój kraj w poszukiwaniu lepszego życia i pewnie dlatego wielu ludzi stosuje te terminy zamiennie, ale to jest kardynalny błąd.

W ostatnich czasie polityczna manipulacja poszła znacznie dalej i zaczęła łączyć imigranta nie tylko z uchodźcą, ale i z zagranicznym pracownikiem. Po Internecie krążą dane, które zawierają alarmujące hasła: „PiS sprowadził 136 tysięcy muzułmańskich imigrantów”.

Jak widać lustracją do tej topornej manipulacji są dane z Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i już przy tej okoliczności inteligentnemu obywatelowi powinna się zapalić czerwona lampka. Tabelka robiąca karierę na portalach społecznościowych oczywiście nie dotyczy imigrantów i tym bardziej uchodźców. Natomiast do Polski rzeczywiście są sprowadzani pracownicy, między innymi z Afryki i Azji, ale nie robi tego PiS, czy inna partia polityczna, która nie ma takiej prawnej możliwości.

Procedura zatrudnienia obcokrajowca w Polsce, co do zasady jest banalna i przebiega w jasnym porządku. Tylko i wyłącznie pracownik może złożyć wniosek o pozwolenie na pracę, wskazując we wniosku pracodawcę i warunki na jakich zostanie zatrudniony. Przykładowy formularz wygląda tak:

Organem rozpatrującym wnioski jest wojewoda właściwy dla miejsca pobytu pracownika. Rodzajów pozwoleń jest kilka, a wszystkie są szczegółowo opisane na stronach internetowych poszczególnych województw:

Jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Jakie dokumenty należy złożyć?  Zezwolenie typ A

Jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez  okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jakie dokumenty należy złożyć? Zezwolenie typ B

Jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany na terytorium Polski na okres powyżej 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pracodawcą zagranicznym.

Jakie dokumenty należy złożyć? Zezwolenie typ C  

Jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski i będzie delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Jakie dokumenty należy złożyć? Zezwolenie typ D

Jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres powyżej 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

Jakie dokumenty należy złożyć? Zezwolenie typ E

Niezwykle istotną informacją jest to, że nie tylko firmy i polscy pracodawcy mogą zatrudniać obcokrajowców, ale takie same prawa mają firmy i pracodawcy zagraniczni, działający na terenie Polski. Wzrost zatrudnienia obcokrajowców z Azji i Afryki w największej części dotyczy dużych firm i korporacji, które bardzo często są firmami zagranicznymi działającymi na terenie Polski albo wykonującymi usługi na terenie Polski. Doskonałym tego przykładem jest głośna od wczoraj sprawa rzekomego zatrudnienia przez PKN Orlen 13 000 obcokrajowców do realizacji nowej inwestycji, jak to fałszywie przedstawiają politycy PO, na przykład Jan Grabiec:

Tymczasem prawda jest taka, że to zagraniczna firma wykonuje na rzecz PKN Orlen zamówioną inwestycję i to ona uzyskała pozwolenie na zatrudnienie zagranicznych pracowników. Mylenie tych wszystkich podstawowych pojęć, podmiotów i procedur nie jest przypadkiem, to prymitywne akcje dezinformacyjne, które mają oswoić Polaków z gruntu fałszywym i bardzo niebezpiecznym zrównaniem roszczeniowych uchodźców, wywołujących konflikty społeczne, z pracownikami, którzy pracują legalnie i żadnych konfliktów nie wywołują.

Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic! Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski!