Foto: Krystian Maj / Forum

Na mocy rozporządzenia MSWiA z 16 lutego 2023 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 315, w dniach 20-22 lutego 2023 r. w Warszawie będzie obowiązywał zakaz noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Żart? Nic podobnego, redakcja PatrzyMY.pl nigdy nie żartuje z bezpieczeństwa państwa i obywateli, jedynie powiadamia, jakie decyzje podejmuje władza.

Z patriotycznego obowiązku i rzetelności dziennikarskiej przytaczamy pełen paragraf, który dotyczy zakazu noszenia broni i jej przemieszczania w stanie rozładowanym:

par. 1 rozporządzenia MSWiA z 16 lutego 2023 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym 

Wprowadza się zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 20 lutego 2023 r. do dnia 22 lutego 2023 r.

Jak widać przepis jest prosty i nie powinien u nikogo budzić najmniejszych wątpliwości, wprowadza się zakaz i koniec dyskusji. Za to bardziej rozbudowane uzasadnienie, to już prawdziwy majstersztyk legislacji i kamuflażu:

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, z późn. zm.), wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295) zakłada zawieszenie funkcjonowania drogowego przejścia granicznego Bobrowniki – Bierestowica na granicy państwowej z Republiką Białorusi. 

Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, na podstawie art. 7 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. (M.P. z 2003 r. poz. 518), podjęto decyzję o zawieszeniu ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica od dnia 10 lutego 2023 r. od godz. 12:00.

Na czym polega maestria uzasadnienia? Rozporządzenie opublikowano 16 lutego, czyli na cztery dni przed terminem oficjalnej wizyty prezydenta USA Joe Bidena? Polskie władze do końca utrzymywały w tajemnicy państwowej to wiekopomne wydarzenie polityczne, które będzie miało miejsce w dniach 20-22 lutego 2023 roku.

Zakaz dotyczy każdego rodzaju broni, nie tylko broni palnej, ale nie dotyczy funkcjonariuszy, ochroniarzy i żołnierzy, natomiast naruszenie zakazu jest wykroczeniem z art. 51 ust. 2 pkt 10 uobia. Innymi słowy jeśli ktoś złamie zakaz, to dostanie mandat, taki poziom zabezpieczenia wizyty prezydenta USA wyznaczył minister Mariusz Kamiński. Rozporządzenie w swojej treści, formie i sensowności, jako żywo przypomina słynne zamykanie lasów i natychmiast wywołuje serię logicznych wątpliwości.

Po pierwsze, który potencjalny zamachowiec przejmie się rozporządzeniem ministra, zwłaszcza gdy jego złamanie wywołuje podobne konsekwencje, jak za złe parkowanie. Po drugie w Warszawie na co dzień przebywa polski prezydent, który wielokrotnie przyjmował innych prezydentów państw i nigdy żadne rozporządzenie zakazujące noszenia broni, z tej okazji nie zostało wydane. Po trzecie ulubioną metodą pokazywanie siły i śmieszności przez władzę, jest powoływanie komisji albo produkowanie rozporządzeń. Po czwarte za cud należy uznać to, że rozporządzenie w paragrafie pierwszym nie brzmi: „zostań w domu”, a w drugim “zamyka się Las Kabacki”.

Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic! Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski!