Foto: Łukasz Widziszowski / Fundacja WOŚP

Od wielu lat w przestrzeni publicznej pojawiają się zarzuty dotyczące braku transparentności Fundacji WOŚP i działań samego Owsiaka. Wiele z tych opinii zostało udowodnione na drodze sądowej, niestety nawet sąd nie jest w stanie zmusić Fundacji WOŚP i prezesa Jerzego Owsiaka do pełnej lub chociaż częściowej transparentności. Dobitnym tego przykładem jest fakt, że Jerzy Owsiak, jako prezes fundacji i spółki powiązanej „Złoty Melon”, nie wypełnił zarządzeń Sadu Rejonowego w Złotoryi, w ramach procesu IIK 358/13, który sam wytoczył Piotrowi Wielguckiemu vel Matka Kurka.

Przedmiotem procesu był zrzuty Piotra Wielguckiego dotyczące nieprawidłowości i podawania nieprawdziwych informacji na temat rozliczeń przez Owsiaka i WOŚP. W przełomowym momencie Sąd Rejonowy w Złotoryi zwrócił się do Fundacji WOŚP i „Złotego Melona” o udostępnienie pełnej listy transakcji finansowych. Oto jaki był skutek działań sądu:

Zastrzeżenia budziły, w świetle późniejszego zachowania Jerzego Owsiaka jako prezesa fundacji i spółki ,,Złoty Melon”, deklaracje o woli udostępnienia sądowi wszelkie żądanej przez sąd dokumentacji tych podmiotów (w zakresie punktu I zarządzeń z kart 769 i 770). Jest to szczególnie zadziwiające, gdy spojrzy się na oświadczenia Jerzego Owsiaka, w zakresie pytań o kwestie księgowe zasadniczo nie miał szczegółowej wiedzy (co do czego trudno mieć pretensje), ale odsyłał on do wiedzy księgowej (sąd przesłuchał Dorotę Pilarską), a z kolei główna księgowa odsyłała w zakresie szczegółowych pytań do dokumentacji, a tej ostatecznie sądowi odmówiono. (…)

Dokumentacja ta miała ogromne znaczenie dla oceny zasadniczego, w ocenie sądu, zarzutu Piotra Wielguckiego, sprowadzającego się do, pisząc w uproszeniu, twierdzenia, iż przy .wykorzystaniu firmy ,,Mrówka Cała” i ,,Złoty Melon”, przez transakcje tych podmiotów z fundacją, środki pieniężne pozyskiwane ze zbiórek publicznych trafiają w pewnej części do Jerzego Owsiaka.

Źródło: Wyrok Sądu Rejonowego w Złotoryi IIK 358/13

Z taką samą pieczołowitością WOŚP i Owsiak bronią dostępu do informacji publicznej, ale robią to z naruszeniem prawa i to w warunkach imponującej recydywy. Poniższa lista wyroków sądów administracyjnych potwierdza łamanie ustawy o dostępności do informacji publicznej i nałożone w związku z tym kary:

 1. II SAB/Wa 987/15 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0FD81D8826
 2. II SO/Wa 43/16 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/356FA62393
 3. II SAB/Wa 212/16 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FE26802218
 4. II SAB/Wa 557/16 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CA74F9BF80
 5. II SAB/Wa 722/16 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8919A76809
 6. II SO/Wa 1/17 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B70117E343
 7. II SAB/Wa 76/17 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A3A5E24A14
 8. II SA/Wa 558/17 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C65B8A917B
 9. II SA/Wa 410/17 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1D083EECBB
 10. II SA/Wa 456/17 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E2EE79A99C
 11. I OZ 853/16 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9A50BBCFC2
 12. I OZ 1647/16 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6124E9CD67 kara
 13. I OZ 1097/17 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8A56D1526A kara
 14. II SA/Wa 1084/18 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3FA94EAE96 niewykonanie wyroku i kara

Z całej tej rozbudowanej wokandy szczególną uwagę zwraca to, w jaki sposób Fundacja WOŚP prowadzi „konkursy ofert” na zakup sprzętu. Z „wyjaśnień zarządu”, w tym prezesa Jerzego Owsiaka wynikają niebywałe historie, między innymi to, że z „konkursów” nie są sporządzane protokoły, a nagrania znikają. W tym przypadku sąd też nie dał wiary „wyjaśnieniom” orkiestry i dyrygenta, dobitnie wykazując, że jest to sytuacja niewyobrażalna:

Fundacja w piśmie z dnia 10 sierpnia 2015 r. zawiadomiła skarżącego, że nie posiada informacji określonych w pkt 4 i 6 jego wniosku i podała, co jest przyczyną braku możliwości udostępnienia ich zgodnie z wnioskiem. Jednakże w ocenie Sądu jest to niewystarczające aby przyjąć, że Fundacja nie pozostaje w bezczynności. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, że z przeprowadzonego przez Fundację przedmiotowego konkurs ofert nie został sporządzony protokół. Nawet jeżeli taka sytuacja zaistniała, to Fundacja powinno to uprawdopodobnić np. poprzez oświadczenie Zarządu Fundacji. Podobnie ma się sprawa związana z nagraniem filmowym, które, jako tymczasowe, zostało usunięte. To również powinno zostać uprawdopodobnione np. w formie protokołu anulowania czy też zniszczenia.

Źródło: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sab-wa-987-15/dostep_do_informacji_publicznej/8cb399.html

Pomimo prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Fundacja WOŚP wyroku nie wykonała i nie ujawniła w jaki sposób przebiegał „konkurs ofert”. Za brak wykonania wyroku z puszek dzieci WOŚP musiała zapłacić karę.

Wymierzając grzywnę w wysokości 1000 zł Sąd miał na względzie z jednej strony fakt, że Fundację, która cieszy się tak dużym poparciem społecznym, należy zdyscyplinować do realizowania ustawowego obowiązku, jakim jest udzielenie informacji publicznej, bowiem waży to na jej wizerunku (…)

Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3FA94EAE96

Zwolennicy WOŚP i Jerzego Owsiaka bardzo często sugerują, aby w przypadku wykrycia nieprawidłowości należy się z tym zgłosić do sadu. Jak widać zarządzenia, wyroki i kary sądowe, czyli prawo, nie robią na Jerzym Owsiaku żadnego wrażenia, co zresztą dobitnie sam wyraził podczas festiwalu Pol’and’Rock Festiwal, krzycząc ze sceny:

I odpiercie się w sądach.

Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic! Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski!